2018-10-29

Problem med utgående e-post (EXCHANGE)

Felet med att utgående e-post från vår exchange-miljö ej levererades har nu blivit avhjälpt. Problemet berodde på ett fel i den utgående e-postservern.

Samtliga mail som har skickats under tiden funktionen har haft problem kommer att skickas ut från servern allt eftersom, detta då de ligger i en kö.

Om du upplever att mail som du har skickat ej kommit fram till mottagaren eller något annat fel, var god kontakta vår support. Kontaktuppgifterna för supporten hittar du högst upp på denna sidan!