2018-11-23

DRIFTSTÖRNING - NÄT

Vi upplever just nu en störning i vårt nät. Detta innebär att vissa kunder kan ha svårigheter att bruka vissa tjänster som kopplade till ett av våra datacenter.

Felet är identifierat och åtgärd pågår.

Vi uppdaterar information kring denna händelse löpande.